Tag: Amin Nina

Chuyến công tác cùng sếp của Amin Nina

Amin Nina là một sinh viên mới ra trường và đang làm việc tại một công ty nọ. Cô ấy có chuyến công tác đầu tiên cùng với sếp, cô chịu trách nhiệm đặt phòng cho chuyến đi nhưng do nhầm lẫn Amin Nina chỉ đặt một phòng. ...