Tag: Eri Akira

Giám đốc trẻ số hưởng và hai em nhân viên xinh đẹp

Giám đốc trẻ đã có vợ nhưng vì có tiền và quyền lực nên đã hấp dẫn cùng lúc hai em nhân viên là Eri Akira, Eimi Fukada. Hai em đó là bạn thân của nhau từ lâu và họ quyết định chia sẻ vị giám đốc trẻ này với nhau bằng ...