Tag: Hibiki Otsuki

Giải đen cuối năm giám đốc xoạc cả công ty

Giải đen cuối năm giám đốc xoạc cả công ty:  Một bộ phim sex tập thể được quay dựng tại tại một công ty điện tử tại Nhật. Vào dịp cuối năm công ty đã thất thoát hàng ty đồng bằng sự trì trệ của đám nhân viên, tức quá ...