Tag: Hikaru

Chơi con gái bạn thân của mẹ Hikaru

Shota-Kun sống cùng mẹ, và Hikaru (con gái của một người bạn của mẹ anh) đến Tokyo để học tại một trường đại học. Cô này được mẹ Shota-Kun mời đến nhà ở cùng cho vui vả lại đỡ phải đi thuê trọ tốn kém. Và thế là Shota...