Tag: Kurea Hasumi

Kurea Hasumi em thư ký ngoan ngoãn

Kurea Hasumi em thư ký ngoan ngoãn:  Kurea Hasumi một cô thư ký mới vào làm và được ông sếp dọa nạt khi không nghe lời sẽ bị đuổi việc và rồi cô đã ngoan ngoãn nghe lời không một chút do dự nào cả. Đặc biệt là khi ngh...