Tag: lgbt

Cô nàng chuyển giới quên không cắt chim

Cô nàng chuyển giới quên không cắt chim: Một bộ phim chỉ phù hợp cho anh chị em nào ở thế giới thứ 3 thôi nhé. Khi cô nàng này chuyển giới toàn bộ cơ thể, nhưng chỉ còn duy nhất con chim là chưa thiến. Nhìn khá ghê, k...